دافغانستان اسلامي امارت

Habibullah Helal

حقیقت

شماره (۳۹)ویژه مجله حقیقت به مناسبت پیمان پایان اشغال چاپ شد

Habibullah Helal
کمیسیون فرهنگی و امور چاپ، مجله اختصاصی حقیقت (شماره مسلسل ۳۹) را در دیزاین و صحافت عالی بطور فوق‌العاده، رنگین چاپ و در دسترس علاقه‌مندان‌ قرار داد.این شماره از مجله که از سرمقاله تا شعر و ادب آن بطور ویژه به مسائل روز دهم حوت (۱۳۹۸ هش) روز پیمان پایان اشغال پرداخته حاوی مطالب بسیار ارزشمند و قیمتی در مورد آن روز و آن پیمان مهم است که اداره مجله حقیقت در ابتکار عمل زیبا......