دافغانستان اسلامي امارت
حقیقت

د حقیقت مجلې ۱۸ مه ګڼه(کالګڼه)

haqiqat-18-1-1

د حقیقت مجلې ۱۸ مه شماره( کالګڼه) له چاپه راووته

د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون رسمي نشراتي اورګان حقیقت مجله چې ډیر مطالب یې په دري ژبه خپریږي اتلسمه شماره یې تازه تازه له چاپه راوتلې.
د حقیقت مجلې نوې شماره چې کالګڼه ده او د پخوانیو شمارو په نسبت یې حجم زیات دی په سرمقاله سربیره په کې ګڼ شمیر علمي، سیاسي،معلوماتي او ادبي مطالب خپاره شوي دي.
د حقیقت په دې کالګڼه کې د خپرو شویو ځینو مطالبو عناوین په دې ډول دي.
سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم
دموکراسی به سراب می ماند
تکنالوجی جدید طالبان دنیا را شوکه کرد
ګوډاګی پوځ د شړېدو پر خوا
در حلب چه میگذرد؟
مصاحبه اختصاصی با محترم ذبیح الله مجاهد ( حفظه الله)
خاطرات تلخ یک زندانی بگرام
او داسي نور مطالب . . .
د حقیقت مجلې په دې ګڼه کې د تل په څیر په ګڼو علمي، جهادي او سیاسي مطالبو سربیره د اسلامي امارت رسمي اعلامیې او په پای کې ادبي او فرهنګي مطالب هم راوړل شوي دي چې د لوستونکو ادبي تنده خړوبولی شي.

د حقیقت مجلې PDF  بڼه له دې ځایه ښکته کولای شئ

اړوند نور مطالب او مجلې

شماره چهل وپنجم(۴۵)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal

هفتمین سالنامه شماره(۴۳)مجله حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal

شماره چهل و دوم (۴۲)مجله حقیقت چاپ شد

Habibullah Helal